Day: April 25, 2024

venecija_San_Simeone_Piccolo

Venecija konačno počela s projektom naplaćivanja ulaska u grad

Venecija, čija infrastruktira sve više pati pod pritiskom prekomjernog turizma napokon pokreće dugo najvaljivani pilot-program za naplatu ulaznice od 5 eura jednodnevnim posjetiteljima, za što se vlasti nadaju da će obeshrabriti posjetitelje da dolaze u dane najveće gužve i učiniti grad više pogodan za život. Znakovi koji obavještavaju posjetitelje o […]