UVJETI KORIŠTENJA

Značenje izraza

Izdavač Internet stranice www.underdreamskies.com je CORKA MEDIA, obrt za promidžbu vl. Mija Dropuljić, Rijeka, Gornja Vežica 7 (u daljnjem tekstu: „Izdavač“).

www.underdreamskies.com je Internet stranica putem koje Izdavač pruža informacije o proizvodima i uslugama koje se nalaze u ponudi Izdavača.

Korisnik Internet stranice www.underdreamskies.com je pravna ili fizička osoba koja na bilo koji način, kako neposredno, tako i posredno, koristi, ili je koristila, pristupa ili je pristupila Internet stranici www.underdreamskies.com (u daljnjem tekstu: „Korisnik“).

Internet stranica podrazumijeva sve Internet stranice i njihove dijelove koje se nalaze unutar domene www.underdreamskies.com.

Općenito

Ovi opći uvjeti korištenja Internet stranice www.underdreamskies.com (u daljnjem tekstu: „Opći uvjeti“) propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje Internet stranice www.underdreamskies.com.

Korištenjem ovih Internet stranica, Korisnici iskazuju da se slažu s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje Internet stranice www.underdreamskies.com u skladu s istima.

Pravo korištenja ovih Internet stranica osobno je pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe.

Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje.

Korisnik je upoznat s činjenicom da ponekad dolazi do tehničkih problema pri radu Internet mreže čime može doći do prekida usluga ili drugih događaja koji su izvan kontrole Izdavača, a iz kojeg razloga isti nije odgovoran ni za kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme pružanja usluga od strane Izdavača.

Promjena Općih uvjeta korištenja

Izdavač zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje Internet stranica. Isto tako, Izdavač može prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Izdavač zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Predmetne izmjene mogu između ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata. Ako dođe do promjene Općih uvjeta korištenja, a Korisnik nastavi koristiti Internet stranice www.underdreamskies.com, smatra se da prihvaća Opće uvjete korištenja u izmijenjenom obliku. Svaka eventualna izmjena ili brisanje Općih uvjeta korištenja važeća je prema trećima odmah po objavi na Internet stranicama www.underdreamskies.com. Svako korištenje predmetnih Internet stranica, osim upoznavanja s izmjenama Općih uvjeta korištenja, od strane Korisnika nakon takve promjene smatrat će se kao prihvaćanje tih promjena.

Ponašanje korisnika

Obveza i dužnost Korisnika je koristiti Internet stranicu www.underdreamskies.com isključivo u skladu s propisima Republike Hrvatske, kao i s općim moralnim i etičkim načelima. Korisnici ne smiju putem ovih Internet stranica objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pisanog odobrenja Izdavača, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga.

Bilo kakvo ponašanje Korisnika, koje prema diskrecijskoj ocjeni Izdavača ograničava ili onemogućuje bilo kojeg drugog Korisnika u korištenju ili uživanju u Internet stranicama www.underdreamskies.com strogo je zabranjeno. Korisnik ne smije koristiti Internet stranice www.underdreamskies.com za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe, uključujući pozivanje Korisnika Internet stranica www.underdreamskies.com na to da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja izravnu ili neizravnu konkurenciju, ili potencijalnu konkurenciju Izdavaču.

Intelektualno vlasništvo

Svi materijali koji se nalaze na Internet stranicama www.underdreamskies.com vlasništvo su Izdavača te su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste sukladno odobrenju nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu, kao i sukladno drugim potrebnim odobrenjima. Izdavač je također nositelj autorskih prava na cjelokupnom idejnom sadržaju Internet stranice www.underdreamskies.com neophodnom za ispravno i nesmetano funkcioniranje projekta.

Zabranjena je bilo kakva distribucija, kopiranje, prijenos, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način mijenjanje ovih Internet stranica i/ili bilo kojih materijala, podataka, fotografija, tekstova objavljenih na ovim Internet stranicama i/ili bilo kojih drugih dijelova ovih Internet stranica bez pisanog odobrenja Izdavača. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posljedicu povredu autorskih prava, prava žiga, ili kakvog drugog prava, pa stoga može proizvesti neželjene učinke kao što su pokretanja više vrsta sudskih postupaka, a osobito može dovesti do kaznenog progona.

Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji drugi način iskorištavati bilo koji sadržaj s Internet stranice www.underdreamskies.com u cijelosti ili djelomično. Također nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala.

Korisnik može s Internet stranice www.underdreamskies.com preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite i osobne upotrebe.

Korisnik se izričito obvezuje da na Internet stranicama www.underdreamskies.com neće postavljati, objavljivati, ili na bilo koji drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava, te je kao takav isključivo odgovoran za eventualnu štetu nastalu kršenjem ove svoje obveze. Do saznanja je li neki od materijala na Internet stranici zaštićen nekim od prava, Korisnik mora doći samostalno, pa stoga Izdavač nije u obvezi takve informacije iznositi ili objaviti.

Postavljanjem materijala od strane Korisnika bilo kojeg sadržaja na bilo koji dio Internet stranica www.underdreamskies.com, Korisnik jamči da je nositelj prava na tim materijalima dao Izdavaču pravno valjano, besplatno, neograničeno pravo neisključivog iskorištavanja, reprodukcije, modificiranja, prilagođavanja, objavljivanja, prevođenja i distribucije takvog materijala. Drugi korisnici imaju pravo pristupanja, pregledavanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala samo za njihovu vlastitu i osobnu upotrebu.

Računalna oprema

Korisnik je isključivo odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući cjelokupan hardver i softver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje Internet stranica www.underdreamskies.com isto tako samostalno snosi i sve s tim povezane troškove. Izdavač isključuje svaku odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme i drugih stvari Korisnika koja eventualno mogu nastati kao posljedica korištenja Internet stranica www.underdreamskies.com.

Nadzor

Izdavač može u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja na Internet stranicama www.underdreamskies.com, posebno interaktivnog djela, a s ciljem da osigura poštivanje kako ovih Uvjeta, tako i poštivanje pozitivnih propisa Republike Hrvatske. Sukladno navedenom, Izdavač zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala za koji prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni utvrdi da nije u skladu s ovdje postavljenim uvjetima, kao i ukinuti lozinke/zaporke ili korisničke račune Korisnika.

Privatnost

Politike i postupanje u vezi s podacima te način prikupljanja, obrade i zaštite privatnosti i osobnih podataka opisan je u Pravilima privatnosti.

Licenciranje

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na Internet stranicama www.underdreamskies.com smatra se da Korisnik daje Izdavaču pravo korištenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namjenu.

Zaštita privatnosti Korisnika i upotreba kolačića (cookies)

Kolačić (cookie – u daljnjem tekstu: „kolačić/i“) predstavlja informaciju koja se pohranjuje na računalo Korisnika od strane Internet stranice koju Korisnik posjećuje. Kolačići obično spremaju postavke Korisnika te postavke za Internet stranicu, a kao što su preferirani jezik ili adresa. Nakon što Korisnik naknadno opet posjeti istu Internet stranicu, Internet preglednik povratno odašilje kolačiće koji pripadaju toj Internet stranici. Time se omogućava Internet stranici da prikaže informacije prilagođene potrebama Korisnika.

Kako bi se osigurao pravilan rad Internet stranice www.underdreamskies.com, daljnja unaprjeđenja te poboljšanja iskustva Korisnika u pregledavanju, Internet stranica www.underdreamskies.com na računalo Korisnika pohranjuje malenu količinu informacija (kolačiće).

Korištenjem Internet stranica www.underdreamskies.com bez promjene postavki kojima bi se uskratila suglasnost na pohranu kolačića na računalo Korisnika, Korisnik prihvaća korištenje i pohranu kolačića na svoje računalo. Ako Korisnik ne pristane na pohranu kolačića pohranjivanje istih na računalu Korisnika bit će onemogućeno, a Korisnik će i nadalje biti u mogućnosti pregledavati Internet stranicu www.underdreamskies.com s time da mu pojedine mogućnosti Internet stranice neće biti dostupne

Pojedinosti o kolačićima, načinu njihova korištenja, pohranjivanja i blokiranja nalaze se u rubrici Izjava o kolačićima.

Izjava o jamstvu i ograničenje odgovornosti

Korisnik je suglasan da Internet stranice www.underdreamskies.com koristi isključivo na svoju vlastitu odgovornost. Izdavač kao niti bilo koja osoba povezana s Izdavačem ne jamče ni na koji način da upotreba Internet stranica www.underdreamskies.com neće biti prekinuta, ili da će se odvijati bez poteškoća u radu. Isto tako, Izdavač nije odgovoran za posljedice koje mogu nastati upotrebom Internet stranica www.underdreamskies.com, kao ni za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane putem predmetnih Internet stranica.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve eventualno nastale štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik je suglasan da Izdavač nije odgovoran za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na Korisniku.

Izdavač ni u kojem slučaju nije odgovoran za nikakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja internet stranica www.underdreamskies.com, djelomično ili u cijelosti.

Izdavač nije odgovoran za sadržaj koji Korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internet stranice www.underdreamskies.com. Sadržaj koji nije u skladu s ovim Općim uvjetima u svakom trenutku može biti uklonjen ili promijenjen bez posebne najave ili obrazloženja.

Naknada štete

Korisnik korištenjem Internet stranica www.underdreamskies.com izričito potvrđuje kako neće smatrati odgovornim Izdavača, njegove podružnice, odgovorne osobe u društvu, zaposlenike i agente za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli nastati korištenjem Internet stranica www.underdreamskies.com od strane Korisnika.

Prekid poslovnog odnosa

Izdavač može u svako doba raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Korisnikom te mu ukinuti lozinke/zaporke ili korisničke račune. U tom slučaju ne prestaju vrijediti uvjeti koji se odnose na odgovornost i obveze Korisnika. Izdavač ne jamči za točnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja na Internet stranicama www.underdreamskies.com postavljenog od strane Korisnika, trećih osoba ili neovlaštenih korisnika.

Izdavač nije odgovoran ni za kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu zato što se Korisnik oslonio na informacije dobivene na Internet stranica Izdavač se izričito i u svakom smislu ograđuje od sadržaja materijala na Internet stranicama trećih osoba, a na koje bi se moglo pristupiti s Internet stranice www.underdreamskies.com. U slučaju da Korisnik pristupi Internet stranicama trećih osoba, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva svako isključenje odgovornosti Izdavača.

Završne odredbe

U slučaju da je neka od odredbi ovih Općih uvjeta korištenja ništetna, takva ništetnost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Općih uvjeta, te će preostali dijelovi ovih Općih uvjeta ostati na snazi, a ništetna odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja po smislu i pravoj svrsi najviše odgovara odredbi koja je ništetna.

Ako Izdavač ne iskoristi svoja prava iz ovih Općih uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.Za sve pravne sporove koji mogu nastati u vezi s korištenjem Internet stranica www.underdreamskies.com nadležan je stvarno nadležni sud sa sjedištem u Rijeci.

PRAVILA PRIVATNOSTI

Uvodno

Izdavač Internet stranice www.underdreamskies.com je CORKA MEDIA, obrt za promidžbu vl. Mija Dropuljić, Rijeka, Gornja Vežica 7 (u daljnjem tekstu: „Izdavač“, “mi”, “nas”, “naš”), ujedno Voditelj obrade podataka. www.underdreamskies.com je Internet stranica putem koje Izdavač pruža informacije o proizvodima i uslugama koje se nalaze u ponudi Izdavača. Korisnik Internet stranice www.underdreamskies.com je pravna ili fizička osoba koja na bilo koji način, kako neposredno, tako i posredno, koristi, ili je koristila, pristupa ili je pristupila Internet stranici www.underdreamskies.com ili koristila usluge (u daljnjem tekstu: „Korisnik“). Internet stranica podrazumijeva sve Internet stranice i njihove dijelove koje se nalaze unutar domene www.underdreamskies.com.

Općenito

Ova Pravila privatnosti propisuju uvjete i pravila koji se odnose na praksu postupanja u vezi s osobnim podacima Korisnika te objašnjavaju načine prikupljanja, obrade i zaštite osobnih podataka. Ova Pravila privatnosti primjenjuju se na bilo koju web stranicu pod domenom www.underdreamskies.com koja je u vlasništvu obrta CORKA MEDIA ili bilo koji pristup uslugama putem interneta, neovisno o tome koriste li korisnici za pristup računalo, mobilni telefon, tablet ili drugi pametni uređaj. Korištenjem ovih Internet stranica, Korisnici iskazuju da se slažu s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje Internet stranice www.underdreamskies.com i ostalih usluga putem interneta u skladu s istima. Pravo korištenja ovih Internet stranica i usluga osobno je pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe. Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Korisnik je upoznat s činjenicom da ponekad dolazi do tehničkih problema pri radu Internet mreže čime može doći do prekida usluga ili drugih događaja koji su izvan kontrole Izdavača, a iz kojeg razloga isti nije odgovoran ni za kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme pružanja usluga od strane Izdavača.  

Promjena Pravila privatnosti

Izdavač zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje Internet stranica. Isto tako, Izdavač može prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. Izdavač zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Pravila privatnosti. Ako dođe do promjene Pravila privatnosti, a Korisnik nastavi koristiti naše usluge ili Internet stranice www.underdreamskies.com, smatra se da prihvaća Pravila privatnosti u izmijenjenom obliku. Svaka eventualna izmjena ili brisanje Pravila privatnosti važeća je prema trećima odmah po objavi na Internet stranicama www.underdreamskies.com. Svako korištenje predmetnih Internet stranica, osim upoznavanja s izmjenama Pravila privatnosti, od strane Korisnika nakon takve promjene smatrat će se kao prihvaćanje tih promjena. Potičemo da svaki Korisnik pažljivo pročita Pravila privatnosti, kao i sva dodatna pravila, da bi saznao kako se postupa u vezi njegovih osobnih podataka svaki puta kada koristi naše usluge ili web stranicu www.underdreamskies.com. Bitno je da Korisnik prati sva ažuriranja ovih Pravila privatnosti i drugih pravila korištenja web stranice i usluga. Iako nismo dužni, o pojedinim promjenama ovih Pravila privatnosti možemo obavijestiti Korisnike javnom objavom ili slanjem elektroničke pošte. Najnovija verzija ovih Pravila privatnosti uvijek će biti dostupna ovdje, a Korisnik može provjeriti datum promjene kako bi znao kada je bilo zadnje ažuriranje.

Kako prikupljamo podatke?

 Osobne podatke Korisnika prikupljamo kada nam ih Korisnik pošalje ili dopusti njihovo korištenje. Primjerice, putem obrasca na web stranici www.underdreamskies.com, putem elektroničke pošte, telefonskim putem, poštom ili pisanim putem ili preko društvenih mreža putem kojih nas Korisnik može kontaktirati. U iznimnim slučajevima i kada Zakon to dopušta podatke Korisnika možemo dobiti i iz drugih izvora.  

Koje podatke prikupljamo?

Kako bismo odgovorili na specifične upite Korisnika, personalizirali sadržaj Korisniku, prilagodili oglasne poruke u skladu s interesima ili ponašanjem Korisnika te općenito poboljšali korisničko iskustvo prikupljamo sljedeće podatke: Podaci koje nam Korisnik izravno daje, a prikupljamo ih kroz obrasce na web stranici www.underdreamskies.com putem elektroničke pošte, društvenih mreža ili telefonskim putem. Ime i prezime Email adresa Broj telefona Poruka ili upit Korisnika Podaci o tome kako Korisnik koristi web stranicu www.underdreamskies.com, koji uključuju podatke o uređajima i sustavima kojima Korisnik pristupa web stranici, poput vrste uređaja, vrste operativnog sustava, internetskog preglednika, IP adrese, piksela i drugi podaci vezani uz sustave kojima Korisnik pristupa web stranici. Statistički podaci zapisa koji putem kolačića prate ponašanje Korisnika na web stranici, a uključuju podatke o vremenu provedenom na web stranici, podatke dijagnostike i analitike, podatke o tijeku i koracima Korisnika na web stranici. Također, uključuju informacije i podatke o aktivnosti i interakciji Korisnika s web stranicom, koje koristimo za bolje razumijevanje potreba Korisnika ili mogućih problema, a u cilju poboljšanja iskustva Korisnika na web stranici. Podaci o korištenju elektroničke pošte koji podrazumijevaju vrijeme otvaranja odgovora poslanog elektroničkom poštom, broj otvaranja i broj klikova na odgovor poslan elektroničkom poštom. Podaci dobiveni od treće strane, koji podrazumijevaju podatke od Korisnika i iz drugih javno dostupnih izvora koje dopušta Zakon, primjerice od društvenih mreža te ih možemo kombinirati s drugim podacima koje dobijemo od Korisnika. Drugi podaci, koje možemo prikupljati o Korisniku, o njegovom korištenju web stranice www.underdreamskies.com ili njegovom korištenju naših usluga, a čiju vrstu i način prikupljanja ćemo objasniti na mjestu gdje se prikupljaju te ih obrađivati uz privolu Korisnika. Korisnik može uskratiti pružanje određenih osobnih podataka, no to može imati utjecaj na mogućnosti korištenja određenih usluga. Pojedine podatke Korisnik je dužan ustupiti, a obrt CORKA MEDIA kao voditelj obrade dužan obrađivati prema Zakonu.

Kako koristimo podatke?

 Osobni podaci prikupljeni od Korisnika mogu se koristiti u sljedeće svrhe: U vezi s korištenjem naših usluga, odnosno mogućnosti odgovaranja na specifične upite Korisnika. Zbog poboljšanja općenitog korisničkog iskustva na web stranici, razumijevanju želja i potreba Korisnika i poboljšanja naših usluga. Pružanja relevantnijeg oglašavanja, odnosno isporučivanja oglasa koji su u skladu s interesima Korisnika ili se temelje na ponašanju i aktivnosti Korisnika na web stranici. Za analitičke i statističke obrade kako bi bolje razumjeli kako Korisnici koriste naše usluge i web stranicu www.underdreamskies.com. Za istraživanje i analize tržišta i klijenata kako bi bolje razumjeli tržišne potrebe i više saznali o našim klijentima te im mogli ponuditi najrelevantniju komunikaciju i općenito bolju uslugu. Radi dijeljenja osobnih podataka s našim Ugovornim izvršiteljima obrade podataka, poput naših IT i infrastrukturnih partnera, marketinških partnera.  

Kako pohranjujemo podatke?

Pohranjujemo i obrađujemo samo one podatke i od onih korisnika koji su dali osobnu privolu za njihovu obradu i u svrhe koje ne izlaze iz svrha navedenim u ovim Pravilima privatnosti. U slučaju iznimne pohrane i obrade podataka, koja nije obuhvaćena ovim Pravilima privatnosti Korisnik će prethodno o tome biti obaviješten. Zaštita privatnosti osobnih podataka je trajna te poduzimamo sve mjere zaštite istih u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Koja su prava Korisnika u vezi s osobnim podacima?

Korisnik u svakom trenutku bez navođenja razloga može zatražiti svoja prava vezano uz osobne podatke koji se obrađuju, osim vezano za one podatke koje prikupljamo s obzirom na Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Ta prava podrazumijevaju:

  • Pravo na uvid u osobne podatke i svrhe njihove obrade
  • Pravo na izmjenu osobnih podataka
  • Pravo na brisanje osobnih podataka
  • Pravo na ograničenu obradu osobnih podataka i pravo na izmjenu svrhe obrade
  • Pravo na slanje osobnih podataka
  • Pravo na povlačenje privola za obradu osobnih podataka

Zadnja izmjena: 10.6.2022.