U Ninu je prigodnim načinom obilježen ovogodišnji Svjetski dan močvarnih staništa osnivanjem ekološke udruge ”NIN EDEN”. Nin od 2010. nosi titulu EDEN – europske destinacije izvrsnosti, pa su od tada pokrenuti procesi održivog razvoja turizma. Gradske i komunalne službe kontinuirano uređuju prostor sukladno krhkom i osjetljivom okolišu u kojemu se Nin smjestio, a to su plitke obale i predjeli močvarnih staništa važnih za biološku raznolikost. Posebno vrijedi istaknuti uređene drvene šetnice, kojima se ne narušava prirodna ravnoteža, a kakve se prema standardima uređuju u nacionalnim parkovima prirode. 

U Ninu je ostvarena intenzivna suradnja turističke zajednice s biolozima, pokrenuta su edukacijska predavanja i suradnja sa osnovnom školom, pokrenuto je okupljanje ljubitelja ptica s ornitolozima te se godišnje održava Svjetski dan promatranja ptica. Intenzivno je razvijena suradnja s vodstvom Solane Nin kao vrijednog područja gdje se dobiva ekološkim procesom sol, a proteklih godina suradnja je ostvarena u gastro-ekološkom projektu i time je uvedena eko biljka morska šparoga na jelovnike ninskih restorana. Proteklih godina ostvarena je snažna suradnja na raznim projektima s Naturom Jaderom, javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije. 

FOTO: Boris Kačan

Po pitanju razvoja promatranja ptica tzv. birding ili birdwatching destinacija Nin se može bez pretjerivanja smatrati pionirom razvoja tog oblika turizma na području Zadarske županije i Hrvatske, a potvrda tome su tri izdanja Priručnika za promatranje ptica pod nazivom Ptice Ninske lagune, dva izdanja na hrvatskom, a proteklo izdanje bilo je na engleskom jeziku. 

U Ninu je održana osnivačka skupština Udruge ”NIN EDEN”– Udruga za zaštitu okoliša, promicanje održivog razvoja i ekološke proizvodnje hrane s sjedištem u Ninu, a skraćenog naziva udruge ”NIN EDEN”. Udruga je osnovana na inicijativu dr. sc. Marije Dejanović koja radi kao direktorica Turističke zajednice grada Nina, a koju je članstvo izabralo za predsjednicu Udruge “NIN EDEN”. Udruga trenutno broji navedenih jedanaest članova osnivača, a kao podupiruća članica je dr. sc. Ivana Zubak Čižmek, docentica na Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru.

FOTO: Marin Gospić

Prema Statutu Udruge ciljevi su usmjereni prema podizanju svijesti o važnosti ekološke zaštite Ninske lagune i Ninskog zaljeva, Kraljičine plaže s 4 NATURA 2000 staništa, okoliša solane i lokaliteta ljekovitog blata, očuvanju biološke raznolikosti, očuvanju i zaštiti ugroženih vrsta i staništa, biljaka i ptica, promicanje ekološke proizvodnje hrane i zaštite okoliša, podizanje razine informiranosti na području ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja kod djece i mladih, unaprjeđenje kulture življenja mladih i u tom kontekstu nastojanja za očuvanje zdravlja i poticanje na zdraviji način življenja građanstva, informiranje mladih o sadržajima koji se za njih nude. 

Planirane aktivnosti Udruge “NIN EDEN” su: promicanje očuvanja biološke raznolikosti i zaštite prirode i okoliša te zaštite ugroženih vrsta i staništa, djelovanje na smanjenje negativnog antropogenog utjecaja na prirodu i okoliš, briga o zaštiti i nezagađivanju tla, vode, mora, zraka i okoline u svrhu promicanja zaštite okoliša kao i poticanja proizvodnje, prerade, prodaje i potrošnje ekoloških namirnica, djelovanje na području znanstvenog i stručnog istraživanja flore, faune i staništa, provođenje aktivnosti za promicanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, održivog razvoja i poduzetništva te socijalnog poduzetništva, provođenje javnog zagovaranja i poticanje sudjelovanja javnosti u donošenju, provedbi i praćenju javnih politika povezanih s ciljevima Udruge sukladno posebnim propisima, vođenje evidencije o proizvođačima, prerađivačima i prodavačima koji su članovi Udruge.

FOTO: Boris Kacan

Potreba za osnivanjem ovakve vrste udruge na području grada Nina i više je nego potrebna, a želja osnivača je zadovoljiti ciljeve i aktivnosti koji će se obavljati prema Statutu Udruge. Osnivanje udruge je također nužno zbog buduće suradnje na provođenju projekata kako samostalno tako i u suradnji s drugim sličnim udrugama. 

Naslovna fotka: Ivo Pervan

Nastavi čitati:

  1. kopacki_rit
  2. pustinja_sterna
  3. krizna_jama_slovenija
  4. dreznik_plitvicke_dolin